Laserbehandeling

Een laserbehandeling kan voor verschillende oogproblemen worden toegepast. Het woord laser kunt u beschouwen als een speciale lichtbron die een dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt. Via een microscoop richt de oogarts deze lichtstraal op een plek in het oog om een klein litteken te maken of weefsel te snijden. Er bestaan verschillende soorten lasers. Deze lasers verschillen in kleur en in sterkte van lichtstraal (Overigens: laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit).

Symptomen

De laserbehandeling wordt doorgaans gebruikt voor mensen met (defecten) zwakke plekken op het netvlies. De behandeling hangt af van de volgende factoren:

  • mate bijziendheid (myopie)
  • wel of geen klachten
  • netvliesloslating in het andere oog
  • aan of afwezigheid van een kunstlens
  • soorten perifere netvlies defecten

Een zwakke plek op het netvlies herkent u aan lichtflitsen in het oog. Soms kan er plots een soort gordijn voor het oog komen.

Voor wie?

Defecten op het netvlies kennen diverse verschijningsvormen:

Gaatjes of scheurtjes in het netvlies
Gaatjes of scheurtjes in het netvlies kunnen leiden tot een netvliesloslating (ablatio retinae). Dit kan worden voorkomen door de gaatjes of scheurtjes op hun onderlaag vast te ̀lassen’ met een laser. Heeft het netvlies eenmaal losgelaten dan kan dit niet meer worden hersteld door een laserbehandeling en is een operatie noodzakelijk.

Netvliesafwijkingen ten gevolge van suikerziekte
Suikerziekte (diabetes) kan afwijkingen aan het netvlies veroorzaken (diabetische retinopathie). Met de laser is het onmogelijk de beschadiging van het netvlies te herstellen. Het is wel mogelijk de beschadiging te vertragen of tot stilstand te brengen om uw gezichtsvermogen zo goed mogelijk te bewaren. Afhankelijk van de aard van de afwijkingen zijn één of meer laserbehandelingen nodig. Aangezien de beschadiging van het netvlies door suikerziekte gedurende langere tijd kan doorgaan, is een aanvullende behandeling later soms nodig.

Hoge oogdruk
Hoge oogdruk (glaucoom) kan leiden tot een toenemende, blijvende beschadiging van de oogzenuw. Deze beschadiging veroorzaakt verkleining van het gezichtsveld en kan uiteindelijk leiden tot blindheid. Een te hoge oogdruk kan verschillende oorzaken hebben.
Bij het open kamerhoekglaucoom kan de oogarts met de Argon-laser de afvoer van kamerwater in het oog vergroten. Deze behandeling is zo goed als pijnvrij. Bij een gesloten kamerhoekglaucoom maakt de oogarts de afvoer van het oog vrij door met de YAG-laser een klein gaatje te maken in het regenboogvlies (laser-iridotomie). Ook deze behandeling is zo goed als pijnloos.

Andere aandoeningen
Meerdere afwijkingen van het netvlies kunnen aanleiding zijn voor de oogarts om, in overleg met u, een laserbehandeling toe te passen.

Dag van de ingreep

U mag voor de ingreep gewoon eten en uw gebruikelijke medicijnen innemen. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Wij adviseren u na de ingreep niet zelf auto te rijden. Wij raden u aan iemand mee te nemen die u kan begeleiden. In verband met het steriel werken kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

De laserbehandeling

Voor de behandeling dient u het oog dat gelaserd wordt één uur van te voren om de 10 minuten te druppelen. U kunt dit zelf thuis doen. Deze druppels verwijden of vernauwen de pupil. Of de pupil verwijd of vernauwd moet worden is afhankelijk van het soort laserbehandeling. Bij de laserbehandeling wordt bijna altijd een glazen lensje op het hoornvlies geplaatst en vastgehouden door de oogarts. De oogarts richt de laserstralen door deze lens. De behandeling is bijna niet pijnlijk en duurt maximaal 10 minuten. De lichtflitsen die u ziet, kunt u als onaangenaam ervaren.

Na de behandeling

Direct na de behandeling ziet u minder scherp door de lichtflitsen en de druppels in uw oog. Als u na de behandeling pijn hebt, kunt u een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol) en uw oog gesloten houden.