Privacy verklaring

Uw privacy en persoonsgegevens

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom zijn een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Zie hieronder voor nadere toelichting.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die verwerking akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO.
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.  
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan mogelijk geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Uw rechten

Het recht op inzage
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken.
Het recht op correctie
Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn.
Het recht op wissen van het patiëntendossier
U kunt ons vragen om (een gedeelte van) uw persoonsgegevens te wissen.
Opvragen kopie dossier
U kunt een kopie van uw medisch dossier opvragen.

Opvragen kopie dossier

U kunt gebruik maken van uw rechten middels het opgestelde formulier op de website. Klik hier voor het Aanvraagformulier inzage, kopie, correctie of vernietiging medische gegevens.

Stuur uw ingevulde formulier naar:

Stolmed klinieken
Peter Vineloolaan 46A
4611 AN Bergen op Zoom

N.B. Bij een verzoek tot vernietiging van uw medisch dossier bepaalt de kliniek of wij uw gegevens vernietigen.

Wanneer uw gegevens verwijderd worden, zal uw schriftelijke verzoek bewaard blijven. Samen met de brief dat er aan uw verzoek voldaan wordt. Mocht er bij een latere behandeling toch behoefte blijken aan informatie uit uw 'oude' dossier, dan zal alleen terug te vinden zijn dat dit op uw verzoek is vernietigd. Als patiënt doorbreek je daarmee mogelijk wel de continuïteit in de behandelingsgegevens. Houd er rekening mee dat u uw ziektegeschiedenis vernietigt. Dit kan lastig zijn bij toekomstige behandelingen. Binnen 3 maanden na uw verzoek, wordt uw dossier vernietigd.

Een behandelaar kan medische redenen hebben om niet te voldoen aan uw verzoek om gegevens uit uw medisch dossier te verwijderen. Bijvoorbeeld als de vernietiging goed hulpverlenerschap van de behandelaar zou belemmeren. Of om te voorkomen dat een bepaald onderzoek nog een keer moet worden uitgevoerd. Ook gegevens die voor anderen van groot belang kunnen zijn -bijvoorbeeld over een erfelijke ziekte- zullen bewaard moeten worden. Wanneer wij besluiten uw gegevens niet te verwijderen, zullen wij dit met onderbouwing aan u uitleggen.

Heeft u een klachtenprocedure gestart naar aanleiding van een behandeling? Dan zullen wij uw dossier niet vernietigen. Het dossier bevat immers de gegevens over uw behandeling.

Etten-Leur

Etten-Leur

stolmed in het nieuws

Telefonische bereikbaarheid

Telefonische bereikbaarheid Stolmed Klinieken - 7 december 2020

Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen

Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen - 24 augustus 2020

Hoe kies ik een goede zonnebril?

Het dragen van een goede zonnebril is erg belangrijk: zonder goede bescherming kan uv-straling permanente schade aan de ogen veroorzaken. Kinderogen zijn nog kwetsbaarder dan ogen van volwassenen. De pupil van een kinderoog is groter en de ooglens bevat minder beschermend pigment dan die van een volwassene. - 24 mei 2018

AVG

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze vervangt de bestaande privacy wetgeving. Stolmed Klinieken heeft hierop haar privacy verklaring aangepast en gepubliceerd op de website. - 24 mei 2018

correspondentieadres

Bergen op Zoom

Peter Vineloolaan 46 A
4611 AN Bergen op Zoom
Tel: 0164-24 69 23
Fax:0164-233199  

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van
8:00-17:00 uur

Telefonisch Bereikbaar: 
Maandag t/m vrijdag van
8:30-11:30 uur en van 13:00-16:00 uur

secretariaat@stolmedklinieken.nl

Etten-Leur

Etten-Leur

NAAR BOVEN