Onderzoeken

Er zijn verschillende aanvullende onderzoeken die de oogarts of optometrist kan aanvragen om de diagnose te kunnen stellen.

 • FAG-onderzoek
 • OCT-onderzoek
 • Perimetrie

FAG-onderzoek


Wat is een FAG of FLU onderzoek?
FAG of FLU onderzoek is het in kaart brengen van het netvlies en de bloedvaten. FAG staat voor Fluorescentie Angiografie. Dit onderzoek wordt gedaan voor een groot aantal verschillende afwijkingen van het netvlies. Het netvlies is het lichtgevoelige deel van het oog en zit achter tegen de achterste binnenkant van het oog aangeplakt. Het netvlies wordt door twee bloedsystemen van bloed voorzien. De ene is het systeem van het vaatvlies en de andere is het systeem van de netvliesarteriën. Om deze bloedbanen goed in beeld te krijgen, is een techniek nodig waarbij een contrasterende kleurstof in het bloed wordt gespoten. De loop van deze kleurstof kan vervolgens door de verschillende bloedsystemen worden gevolgd.

Wie komt in aanmerking voor een FAG onderzoek?
Er zijn vele aandoeningen van het netvlies die leiden tot een minder gezichtsvermogen. De uitslag van de foto’s geven aan waar precies de afwijking zit in het netvlies. Zo kan de oogarts het behandeltraject bepalen. Het onderzoek kan vaker herhaald worden.

Bij de vorige afspraak heeft u van ons oogdruppels meegekregen. Deze druppels (Tropicamide en Fenylefrine) dient u 1 uur voor de afgesproken tijd om het kwartier te gaan druppelen in beide ogen.

Het onderzoek
Bij aankomst wordt bepaald of de pupillen wijd genoeg zijn en wordt u meegenomen naar de functiekamer. De foto’s worden gemaakt met een speciale camera. Voor de camera bevindt zich een kinsteun waarop u uw kin plaatst en u zet uw voorhoofd tegen de band. U ziet een klein rood knipperend lampje waar u met één oog naar moet kijken. Volg de aanwijzingen van de fotograaf nauwkeurig op. Allereerst worden enkele foto’s gemaakt zonder inspuiting. Daarna zult u waarschijnlijk heel even op de oogarts moeten wachten. Als deze verschijnt krijgt u een prik in de arm waarbij u een gele kleurstof, fluoresceïne genaamd, ingespoten krijgt. Al tijdens het inspuiten begint de fotograaf met het maken van foto’s. De foto’s worden gemaakt met een fel blauw licht met flits. Bij sommige patiënten is het nodig dat een assistente de oogleden wat openhoudt. U dient zich vooral te concentreren op het rode lichtje en op aanwijzingen van de fotograaf. Na afloop van het onderzoek kunt u wazig zien. Dit kan een paar uur aanhouden. Ook kan het zijn dat uw urine door de kleurstof de eerste twee dagen gelig van kleur is en kan er een gele verkleuring van de huid optreden.

Na het onderzoek
Door de verwijde pupillen en de felle verlichting tijdens het onderzoek kan het zicht enkele uren wat wazig zijn. Wij adviseren u daarom na het onderzoek niet zelf auto te rijden. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts, hiervoor zal een afspraak gemaakt worden. Meestal vindt dit een week na het onderzoek plaats omdat de foto’s eerst beoordeeld moeten worden.

OCT-onderzoek


Wat is een OCT onderzoek?
De afkorting OCT staat voor Optical Coherence Tomography. Door middel van deze techniek kunnen we dwarsdoorsneden van het oog maken met een zeer duidelijk beeld. Het is te vergelijken met een echo. Bij OCT gebruiken we lichtgolven in plaats van geluidsgolven. Met OCT kunnen we verschillende onderdelen in het oog afbeelden. We gebruiken een OCT onderzoek meestal om het netvlies te onderzoeken, vooral de macula. De macula, ofwel gele vlek, is het centrale deel van het netvlies. De macula zorgt ervoor dat u scherp kunt zien. Hierdoor kunt u lezen, gezichten herkennen en televisie kijken.

Hoe werkt de OCT?
Een OCT werkt met infrarood stralen. Het apparaat stuurt deze stralen via de pupil naar het netvlies. De verschillende lagen van het netvlies kaatsen de stralen terug naar het apparaat. Met deze informatie kan het apparaat een dwarsdoorsnede van het netvlies maken. De oogarts kan niet alleen zien dat er iets niet goed is, maar ook waar de afwijking precies zit. Met behulp van de OCT kan de oogarts de afwijking in de gaten houden en kijken of de behandeling goed werkt.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is het stellen van een diagnose en/of het mogelijk maken van een eventuele behandeling. Het kan zijn dat u na het onderzoek tijdelijk slechter ziet, dit komt door de druppels die gebruikt worden. Meestal worden deze scans herhaald om veranderingen in het netvlies te constateren.

Wie komt in aanmerking voor een OCT onderzoek?
Vaak zal uw oogarts een OCT laten maken als er problemen lijken te zijn in het centrale gedeelte van het netvlies. Het onderzoek laat de verschillende aandoeningen van de macula zien. De belangrijkste aandoeningen zijn:

 • Maculaoedeem: Er zit vocht in de macula. Dit komt voor bij diabetes, vaatverstoppingen of ontstekingen.
 • Maculagat: Er zit een gat in uw centrale netvlies.
 • Maculapucker: Er ligt een vliesje op uw centrale netvlies en dit vervormt uw zicht.
 • Maculadegeneratie: Dit is slijtage van de macula.
 • Glaucoom (afwijkingen aan de oogzenuw)
 • Afwijkingen hoornvlies
 • Afwijkingen voorste oogkamer

Het onderzoek
Het OCT onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten. Houd u er rekening mee dat wanneer u direct aansluitend na het onderzoek de uitslag heeft bij de oogarts dat er hierbij gedruppeld kan worden. U gaat hiervan wazig zien en uw ogen kunnen gevoelig zijn voor licht. Hier kunt u ongeveer 3 uur last van hebben. Wij adviseren niet zelf met de auto te rijden.

Tijdens het onderzoek kijkt u met één oog door het infrarode licht naar een blauwe stip. U moet proberen naar de stip te blijven kijken en zo min mogelijk te knipperen. U mag met uw ogen knipperen wanneer degene die het onderzoek uitvoert dit aangeeft. Aan de hand van de verschillende scans die tijdens het onderzoek worden gemaakt kan de oogarts een diagnose stellen en/of een eventuele behandeling starten.

Na het onderzoek
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts, hiervoor zal indien mogelijk direct aansluitend na het onderzoek een afspraak voor worden gemaakt of anders een aparte afspraak.

Perimetrie


Wat is perimetrie of een gezichtsveldonderzoek?
Het gezichtsveld is het omgevingszien, ook wel het perifere zien genoemd. Als we met één oog naar een bepaald punt kijken zien we veel méér dan dat punt alleen. We zien een groot gebied, wel minder scherp dan het punt waarnaar we kijken. Dit gebied is het gezichtsveld. Het gezichtsveld is van groot belang in het dagelijkse leven bijvoorbeeld om te voorkomen dat we ergens tegenaan lopen of struikelen. Bij uitval van het gezichtsveld heeft men een soort ҅dode hoek҆. Het kan zijn dat iemand met 100% zicht, er toch grote delen van het gezichtsveld ontbreken. Het gezichtsveld wordt getest door middel van een gezichtsveldonderzoek met een automatische computer gestuurde perimeter. Een gezichtsveldonderzoek dient ervoor om eventuele uitval in het gezichtsveld op te sporen en vast te leggen. Het is een moeilijk en soms vermoeiend onderzoek. Het vergt enige concentratie van de persoon die wordt onderzocht. Vaak worden er meerdere onderzoeken gedaan omdat dit onderzoek een leercurve betreft.

Wie komt in aanmerking voor een gezichtsveldonderzoek?
Er zijn vele aandoeningen die tot afwijkingen in het gezichtsveld leiden. De vorm van het gezichtsveld is kenmerkend voor de aandoening.De meest voorkomende reden voor een gezichtsveldonderzoek zijn:

 • hoge oogdruk
 • glaucoom
 • neurologische afwijkingen
 • oogzenuw afwijkingen
 • medicijngebruik
 • onverklaarbaar laag gezichtsvermogen
 • rijbewijskeuring

Het onderzoek
Het onderzoek is pijnloos en uw ogen worden niet gedruppeld. Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 40 minuten. Tijdens het onderzoek kijkt u met één oog naar de lichtjes in het midden van een bol. Uw andere oog is afgedekt met een kapje. Probeer naar de lichtjes in het midden van de bol te blijven kijken, terwijl er op andere plaatsen kleine lichtpuntjes verschijnen. Als u een lichtpuntje ziet verschijnen, moet u op een knopje drukken. Op deze manier kan de arts uw totale gezichtsveld onderzoeken en kan er vastgesteld worden of er afwijkingen zijn. Probeer de aanwijzingen tijdens het onderzoek zo goed mogelijk op te volgen. Een betrouwbare uitslag is belangrijk om een goede diagnose te kunnen stellen.

Na het onderzoek
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts, hiervoor zal een afspraak worden gemaakt.