De kliniek

Algemene informatie

Wij vinden dat iedereen recht heeft op uitstekende zorg, direct om de hoek. Geen wachttijden, geen ingewikkeld gedoe, wel klantvriendelijk, efficiënt en toegewijd. Dat is wat we u garanderen. Zullen we even kennismaken?

Wanneer kunt u bij ons terecht?

In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden, wij streven ernaar deze op onze locaties zo kort mogelijk te houden. Bij spoedafspraken kunt u uiteraard binnen 24 uur terecht, dit kunt u via uw huisarts regelen.

In Nederland heeft NZa treeknormen vastgesteld. Voor een eerste bezoek hanteert men maximaal 4 weken tussen bellen voor een afspraak en het bezoek op de polikliniek. Voor staaroperaties en eventuele andere behandeling staat er maximaal 6 weken tussen diagnose bij de arts en de dag van behandeling. Als patiënt heeft u altijd de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden 1e afspraak en staaroperatie

Het is openbaar hoeveel dagen de gemiddelde wachttijd bij Stolmed is voor de eerste afspraak en uw staaroperatie, nadat staar is geconstateerd.
Deze wachttijd is onder andere afhankelijk van contactlens gebruik, de medische gesteldheid van uw ogen en het type implant lens waarvoor u kiest.
Op dit moment vinden de staaroperaties plaats op de locatie Bergen op Zoom en locatie Etten-Leur.

Klik op de onderstaande link per locatie om de actuele wachttijden te bekijken: 

Bergen op Zoom
Etten-Leur
Goes

Wie werken er bij Stolmed?

De volgende medewerkers zorgen ervoor dat uw ogen de beste oogheelkundige zorg krijgen.

 • Oogartsen
 • Arts-assistenten
 • Optometristen
 • Orthoptist
 • Technisch Oogheelkundig Assistenten
 • Doktersassistenten / OK-assistenten
 • Medisch secretaresses

Wilt u gezichten zien? Kijkt u dan bij ons team.

Voor wie?

De Stolmed Oogklinieken leveren verzekerde en onverzekerde oogheelkundige zorg. Als verzekerde patiënt met oogheelkundige klachten kunt u bij de oogarts terecht na verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist. Ook voor niet verzekerde behandelingen zoals speciale implantlenzen en ooglidcorrecties kunt u bij ons terecht.

Verzekerde en onverzekerde zorg

Stolmed Oogklinieken werkt samen met alle zorgverzekeraars die actief zijn in onze regio. Vanuit de basisverzekering worden doorgaans alle behandelingen en onderzoeken vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast verzekerde zorg bieden wij ook onverzekerde zorg aan. Denk hierbij aan ooglidcorrecties, CBR-keuringen en speciale implantlenzen. Hiervan zult u dan van ons een factuur ontvangen. Per 1 januari 2008 is een eigen risico ingevoerd, houdt u hier rekening mee.

Passanten tarieven 2024

Eerste kliniekbezoek

U heeft gelezen wie we zijn en wat we doen. Hoe gaat een bezoek aan Stolmed in zijn werk? Zo eenvoudig is het:

U maakt een afspraak
U belt de vestiging van uw keuze voor een afspraak. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Uw huisarts kan uw gegevens ook naar ons toezenden via Zorgdomein. Uw afspraak wordt dan snel ingepland en binnen 7 werkdagen kunt u bij ons terecht.

SMS-bericht
Indien uw mobiele nummer bij ons bekend is, ontvangt u een SMS-bericht ter herinnering aan uw afspraak. Mocht u twee afspraken achter elkaar hebben op één dag, krijgt u ook twee SMS-berichten. De tijd vermeld in het eerste SMS-bericht is leidend.

Verhinderd
Mocht u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren door aan onze kliniek.

Wat neemt u mee?

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Verzekeringspasje
 • Verwijzing van de huisarts
 • Actuele medicijnlijst
 • Bril of contactlenzen
 • Bij rijbewijskeuringen: het keuringsformulier van het CBR

Wat neemt u mee bij uw vervolgbezoek:

 • Afsprakenkaart
 • Actuele medicijnlijst
 • Bril of contactlenzen

Het bezoek

Bij al onze vestigingen is parkeren gratis. Wanneer u voor de eerste keer komt meldt u zich bij de balie van de kliniek. Een medisch secretaresse verwelkomt u, maakt uw dossier gereed en zal u begeleiden naar de wachtruimte. Er staat altijd koffie of thee voor u klaar! U wordt opgehaald door de assistent van de oogarts, optometrist of orthopist, dit ligt eraan bij wie de afspraak is gemaakt.

Een optometrist is opgeleid om zelfstandig een uitgebreid oogonderzoek uit te voeren. Dit bestaat onder andere uit het meten van de gezichtsscherpte, opmeten van de sterkte, oogdruk meten, beoordelen van het hoornvlies, ooglens en het netvlies. In overleg met de oogarts maakt hij/zij (eventuele) vervolgafspraken.

De orthoptist is gespecialiseerd in het onderzoek en behandeling van scheelzien en visusproblemen bij kinderen, maar ook volwassenen kunnen hiernaar doorverwezen worden. Kinderen met deze klachten worden vaak als eerste gezien door de orthoptist en eventueel met een latere afspraak door de oogarts zelf. Het eerste consult bij de orthoptist duurt ongeveer een uur. (dit is inclusief een half uur inwerktijd van de oogdruppels die tijdens het consult gegeven worden).

U moet er altijd rekening mee houden dat u bij het eerste onderzoek druppels kunt krijgen waardoor het gezichtsvermogen tijdelijk minder kan zijn. U kunt tevens meer last van het licht krijgen. Wij adviseren u om niet zelf met de auto te komen. Het verminderde gezichtsvermogen kan twee tot zes uur aanhouden.

Vervolgonderzoek

Als de oogarts, optometrist of orthoptist daar aanleiding toe ziet vindt er een vervolgonderzoek en/of –behandeling plaats. Deze afspraken vinden plaats op dezelfde locatie, tenzij anders wordt vermeld. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat u weer gedruppeld kan worden!

In het verkeer na bezoek

Uw oogarts of optometrist zal u adviseren om na het bezoek niet zelf auto te rijden. Oogdruppels en andere behandelingen leiden tot een verminderd gezichtsvermogen.  Komt u met het openbaar vervoer of de taxi, neem dan iemand mee die u kan begeleiden. Tevens raden wij u aan een zonnebril mee te nemen.

Huisregels

De Stolmed Oogkliniek streeft ernaar om u een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van oogheelkundige zorg en optimale dienstverlening te bieden. Om dit mogelijk te maken hanteren wij huisregels.

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft. Dit geldt voor contact per telefoon en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

 • Ieder mens wordt met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
 • Wij tolereren geen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.
 • De instructies van het medisch personeel dienen te worden opgevolgd.
 • De medisch assistenten triageren (uitvragen van klacht) om een zo goed mogelijke planning voor de medisch specialist te maken.
 • Een patiënt onder invloed van alcohol/drugs, die zich ongepast gedraagt, kan de toegang tot de praktijk worden geweigerd.
 • Roken is binnen de Stolmed Kliniek niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn binnen de Stolmed Oogkliniek niet toegestaan, uitgezonderd een hulphond.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is vanwege geluidsoverlast niet toegestaan.
 • Patiënten worden geacht zelf over hun eigendommen te waken. De Stolmed Oogkliniek is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Indien u een afspraak heeft bij een van de medisch specialisten binnen de Stolmed Oogkliniek en u kunt deze niet nakomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afspraak op tijd af te zeggen? Wij kunnen dan op deze tijd een andere patiënt laten komen.
 • Bij overtreding een van onze huisregels hebben wij het recht de patiënt te weigeren en zullen wij  vriendelijk verzoeken om de praktijk te verlaten.

Geef uw reactie

Wij doen er alles aan uw bezoek/behandeling zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen, ideeën of een opmerking, belt u dan gerust of stuur een e-mail. Ga daarvoor naar ”Geef uw reactie!”

Heeft u een klacht, klik dan hier en zie wat u het beste kunt doen.

Privacy

Uw privacy en persoonsgegevens

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom zijn een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Zie hieronder voor nadere toelichting.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die verwerking akkoord uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO.
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan mogelijk geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Toezicht

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Uw rechten

Het recht op inzage
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken.

Het recht op correctie
Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn.

Het recht op wissen van het patiëntendossier
U kunt ons vragen om (een gedeelte van) uw persoonsgegevens te wissen.

Opvragen kopie dossier
U kunt een kopie van uw medisch dossier opvragen.

Opvragen kopie dossier

U kunt gebruik maken van uw rechten middels het opgestelde formulier op de website. Klik hier voor het Aanvraagformulier inzage, kopie, correctie of vernietiging medische gegevens.

Stuur uw ingevulde formulier naar:

Stolmed klinieken
Peter Vineloolaan 46A
4611 AN Bergen op Zoom

N.B. Bij een verzoek tot vernietiging van uw medisch dossier bepaalt de kliniek of wij uw gegevens vernietigen.

Wanneer uw gegevens verwijderd worden, zal uw schriftelijke verzoek bewaard blijven. Samen met de brief dat er aan uw verzoek voldaan wordt. Mocht er bij een latere behandeling toch behoefte blijken aan informatie uit uw ‘oude’ dossier, dan zal alleen terug te vinden zijn dat dit op uw verzoek is vernietigd. Als patiënt doorbreek je daarmee mogelijk wel de continuïteit in de behandelingsgegevens. Houd er rekening mee dat u uw ziektegeschiedenis vernietigt. Dit kan lastig zijn bij toekomstige behandelingen. Binnen 3 maanden na uw verzoek, wordt uw dossier vernietigd.

Een behandelaar kan medische redenen hebben om niet te voldoen aan uw verzoek om gegevens uit uw medisch dossier te verwijderen. Bijvoorbeeld als de vernietiging goed hulpverlenerschap van de behandelaar zou belemmeren. Of om te voorkomen dat een bepaald onderzoek nog een keer moet worden uitgevoerd. Ook gegevens die voor anderen van groot belang kunnen zijn -bijvoorbeeld over een erfelijke ziekte- zullen bewaard moeten worden. Wanneer wij besluiten uw gegevens niet te verwijderen, zullen wij dit met onderbouwing aan u uitleggen.

Heeft u een klachtenprocedure gestart naar aanleiding van een behandeling? Dan zullen wij uw dossier niet vernietigen. Het dossier bevat immers de gegevens over uw behandeling.

Locaties

Dit zijn de vier Stolmed vestigingen:

 • Bergen op Zoom, Peter Vineloolaan 46 A (Plein13), tel. 0164-246923
 • Etten-Leur, Voorsteven 50, tel. 0164-246923
 • Goes, ‘s-Heer Hendrikskinderendijk 111, tel. 0164-246923
 • Zevenbergen, Haveneind 25, tel. 0164-246923