Behandeling Maculadegeneratie

De behandeling van maculadegeneratie is meestal alleen maar mogelijk in het vroege stadium van de ‘natte’ vorm van LMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie). Hoewel in een minderheid van de patiënten de gezichtsscherpte verbetert, kan toch in de meeste gevallen een stabilisatie van de visus bereikt worden. Er zijn verschillende behandelwijzen mogelijk. We noemen ze hier.

Vaatgroeiremmers

Sinds een aantal jaar worden, indien er sprake is van de natte vorm, vaatgroeiremmende geneesmiddelen (anti‐VEGF) toegediend door middel van een intravitreale injectie. Door deze middelen stopt het nieuwe vat met lekken en groeien waardoor verdere achteruitgang tegengegaan wordt en, al is het in een minderheid van de gevallen, een verbetering in gezichtsscherpte kan optreden. Er is gebleken dat de injectie minimaal 2‐3 keer toegediend moet worden, hierna wordt er alleen indien nodig opnieuw geïnjecteerd.

PDT

Photodynamische therapie (PDT) kan succesvol zijn bij een beperkte groep van patiënten met natte MD. Bij deze therapie worden alleen de lekkende bloedvaten behandeld. De achteruitgang van de gezichtscherpte wordt door deze behandeling afgeremd. De geschiktheid voor deze behandeling wordt bepaald aan de hand van een fluorescentie angiogram. Soms kan voor een combinatie van PDT en vaatgroeiremmende geneesmiddelen gekozen worden.

Radiotherapie

Behandeling van natte MD met radiotherapie is uitgebreid onderzocht. Op korte termijn bleek slechts een beperkte groep LMD patiënten matig gunstig op radiotherapie te reageren. Deze behandeling vindt dan ook nauwelijks meer plaats.

Operatie

Operatieve behandeling van natte LMD lijkt in zeer geselecteerde gevallen een gunstig resultaat te kunnen hebben, maar wordt door het frequent optreden van complicaties nauwelijks meer toegepast.

Wat kunt u doen om LMD te voorkomen

  • Draag een beschermende zonnebril, wanneer u in aanraking komt met ultraviolette lichtbronnen (zon, zonnebank)
  • Gebruik voeding met veel fruit en donkere bladgroenten (spinazie, groene kool, boerenkool)
  • Niet roken
  • Beperk alcohol gebruik

Voedingssupplementen

Recent onderzoek laat zien dat mensen die een voorstadium van LMD vertonen op de lange termijn profijt kunnen hebben van hoge doseringen voedingssupplementen. Deze preventieve behandeling kan zorgen voor een vertraging van het ziektebeeld. Deze supplementen kunt u het best in overleg met uw oogarts innemen.

Welke hulp is er beschikbaar voor mensen met een eindstadium van LMD?
Mensen met een eindstadium van LMD kunnen bij lezen en televisiekijken gebruik maken van hulpmiddelen voor slechtzienden, zoals vergrotingsapparaten, telescoopbrillen, grootletter en gesproken boeken en aangepaste computers.