Staaroperatie

Ouderdomsstaar is goed te behandelen. Een staaroperatie kan, wanneer de rest van het oog gezond is, het gezichtsvermogen bijna volledig herstellen. Staaroperaties zijn misschien wel de vaakst uitgevoerde operaties ter wereld. Ook op zeer hoge leeftijd is de operatie nog goed te ondergaan. Overigens is opereren de enige manier om echt iets te doen aan ouderdomsstaar.

Voor de operatie

In de periode voorafgaand aan de dag van de operatie worden er bij u een aantal onderzoeken verricht. Er wordt in het algemeen geprobeerd patiënten na een staaroperatie zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van brillen. Vóór de operatie wordt er daarom een lensmeting gedaan. Deze meting is nodig voor het uitrekenen van de te kiezen sterkte van de implant-lens, zodat de resterende brilsterkte na de operatie voor veraf zo gering mogelijk is. De oogarts kan echter nooit 100% garanderen dat het oog altijd, zelfs na een perfect verrichte operatie, zonder bril scherp zal kunnen zien. Er wordt onder andere ook een echo van uw ogen gemaakt voor de sterkte van de kunstlens.

De volgende gegevens vraagt of controleert de behandelend arts of diens medewerkers voorafgaand aan de operatie:

  • Afwijkingen aan hart, longen, nieren
  • Aanwezigheid van suikerziekte (diabetes mellitus)
  • Hardhorendheid en/of taalproblemen; Lichamelijke  beperkingen, m.n. die het platliggen tijdens de operatie of de zorg na de operatie (o.a. het oogdruppelen) kunnen bemoeilijken
  • Angst-, paniek- of psychiatrische stoornissen
  • Gebruik van geneesmiddelen en allergieën

Neemt u indien mogelijk een familielid of een kennis mee om u te begeleiden. Als alle onderzoeken zijn verricht wordt u door de oogarts op de wachtlijst geplaatst. U krijgt ongeveer 2 weken voor de operatie telefonisch bericht van ons.

De operatie

De operatie duurt zelf ongeveer 15-30 minuten. De operatie geschiedt meestal met een plaatselijke druppelverdoving. Indien de oogarts anders beslist, kan er een injectieverdoving plaatsvinden. Bij de operatie haalt de oogarts de troebele lens uit het oog en vervangt deze door een heldere kunststof implantlens.

Na de operatie

Na de operatie moet u het verband laten zitten. De dag erna kunt u deze verwijderen. De oogarts of een ervaren medewerker controleert u op de 1ste dag na de operatie of belt u op. Het beste is om alle grote lichamelijke inspanning te vermijden. De oogarts schrijft u druppels voor. Wees voorzichtig met het oog. Wrijf er beslist niet in, al heeft u daartoe de neiging. U kunt het beste een bril dragen overdag (een zonnebril mag ook). Het plastic oogkapje moet u gedurende 1 á 2 weken nog op doen voor de nacht. U kunt uw normale dagelijkse bezigheden gewoon uitvoeren. Vermijd echter de eerste maand zwaar werken, sporten (zwemmen) en de sauna. Er is geen enkel bezwaar tegen lezen, handwerken of TV kijken. Na de operatie is het zicht meestal nog wazig vanwege het gemis van een goede (aan de nieuwe lenzen aangepaste) bril.

Speciale implantlenzen

Er zijn speciale implantlenzen met het doel mensen na de staaroperatie nog minder afhankelijk te laten zijn van een bril. Torische kunstlenzen hebben als doel de cilindersterkte van een eventuele bril na de operatie te verminderen of zelfs geheel weg te werken. Ook zijn er Multifocale implantlenzen, die net als in een bril met multifocale glazen, zowel het zicht voor veraf als voor dichtbij verbeteren. Omdat deze speciale lenzen niet onder de normale verzekerde zorg vallen, moet daarvoor worden bijbetaald.

Voor meer informatie: >> ga naar speciale implantlenzen

Risico’s van een staaroperatie

  • In het algemeen is het risico op complicaties klein tijdens en na een staaroperatie. Een bloeding of infectie kunnen het zicht blijvend doen verminderen. De kans hierop is ca. 1 à 2 gevallen per 1000 operaties.
  • 1-2 per 100 operaties loopt technisch moeizamer dan verwacht. In een aantal gevallen merkt de patiënt daar niets van en herstelt het oog net zo voorspoedig als anders. In een aantal gevallen zal het herstel meer tijd of meer medicijnen vergen, maar het uiteindelijke gezichtvermogen wel nog heel behoorlijk zijn. Heel af en toe moet er een tweede operatie aan het al geopereerde oog volgen.
  • Er kan verhoogde oogdruk ontstaan (dit kan soms pijn veroorzaken), of het ontstaan van zwelling in het gele vlak van het netvlies (waardoor de gezichtscherpte kan dalen). Ze zijn goed met druppels of medicijnen te verhelpen.
  • Na een staaroperatie is het risico van een netvliesloslating toegenomen. Verschijnselen van een netvliesloslating kunnen het optreden van lichtflitsen zijn, het gaan zien van bewegende vlekjes, toenemende uitval van het gezichtsveld. Bij deze verschijnselen moet men contact opnemen met de oogarts of diens waarnemer. Lang niet altijd zal er bij deze symptomen ook echt een netvliesloslating aan de hand zijn.

Nastaar

Na een staaroperatie kan er na verloop van tijd een nieuwe troebeling ontstaan van het kapseltje waarin de kunstlens zich bevindt (niet in de kunstlens zelf). Het lijkt of de staar terugkomt, maar dit is niet zo. Dit verschijnsel wordt nastaar genoemd en het ontwikkeld zich meestal pas maanden tot jaren na de staaroperatie. Nastaar is met behulp van de YAG-laser te behandelen. Hierbij wordt er een opening in de nastaar gemaakt. Deze behandeling is pijnloos. Meestal merkt men niets dan alleen een tikkend geluid en lichtflitsjes.