PGO

Beschikbaarheid patiëntendossiers

Als u graag meer wilt weten over hoe u zelf op enig moment toegang kunt hebben tot uw dossier of inzage wilt verlenen aan een, daartoe door u, gemachtigde zorgverlener, dan kan dit aan de hand van uw DigiD. Uw DigiD geeft u toegang tot een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarin uw dossier voor een dienstdoend of waarnemend arts altijd beschikbaar is.

Kijk voor meer informatie op PGO.nl

Is de informatie op PGO.nl niet toereikend? Kijk dan op de Helpdesk Digitale Zorg