Dossier opvragen

Uw rechten

Het recht op inzage
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken.

Het recht op correctie
Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn.

Het recht op wissen van het patiëntendossier
U kunt ons vragen om (een gedeelte van) uw persoonsgegevens te wissen.

Opvragen kopie dossier
U kunt een kopie van uw medisch dossier opvragen.

Opvragen kopie dossier

U kunt gebruik maken van uw rechten middels het opgestelde formulier op de website. Klik hier voor het Aanvraagformulier inzage, kopie, correctie of vernietiging medische gegevens.

Stuur uw ingevulde formulier naar:

inzagerecht@stolmedklinieken.nl

N.B. Bij een verzoek tot vernietiging van uw medisch dossier bepaalt de kliniek of wij uw gegevens vernietigen.

Wanneer uw gegevens verwijderd worden, zal uw schriftelijke verzoek bewaard blijven. Samen met de brief dat er aan uw verzoek voldaan wordt. Mocht er bij een latere behandeling toch behoefte blijken aan informatie uit uw ‘oude’ dossier, dan zal alleen terug te vinden zijn dat dit op uw verzoek is vernietigd. Als patiënt doorbreek je daarmee mogelijk wel de continuïteit in de behandelingsgegevens. Houd er rekening mee dat u uw ziektegeschiedenis vernietigt. Dit kan lastig zijn bij toekomstige behandelingen. Binnen 3 maanden na uw verzoek, wordt uw dossier vernietigd.

Een behandelaar kan medische redenen hebben om niet te voldoen aan uw verzoek om gegevens uit uw medisch dossier te verwijderen. Bijvoorbeeld als de vernietiging goed hulpverlenerschap van de behandelaar zou belemmeren. Of om te voorkomen dat een bepaald onderzoek nog een keer moet worden uitgevoerd. Ook gegevens die voor anderen van groot belang kunnen zijn -bijvoorbeeld over een erfelijke ziekte- zullen bewaard moeten worden. Wanneer wij besluiten uw gegevens niet te verwijderen, zullen wij dit met onderbouwing aan u uitleggen.

Heeft u een klachtenprocedure gestart naar aanleiding van een behandeling? Dan zullen wij uw dossier niet vernietigen. Het dossier bevat immers de gegevens over uw behandeling.