De Kliniek

De Kliniek Stolmed

Algemene Informatie

Wij vinden dat iedereen recht heeft op uitstekende zorg, direct om de hoek. Geen wachttijden, geen ingewikkeld gedoe, wel klantvriendelijk, efficiënt en toegewijd. Dat is wat we u garanderen. Zullen we even kennismaken?

Wanneer kunt u bij ons terecht?

In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden, wij streven ernaar deze op onze locaties zo kort mogelijk te houden. Bij spoedafspraken kunt u uiteraard binnen 24 uur terecht, dit kunt u via uw huisarts regelen.

In Nederland heeft NZa treeknormen vastgesteld. Voor een eerste bezoek hanteert men maximaal 4 weken tussen bellen voor een afspraak en het bezoek op de polikliniek. Voor staaroperaties en eventuele andere behandeling staat er maximaal 6 weken tussen diagnose bij de arts en de dag van behandeling. Wij streven ernaar om hieraan te kunnen voldoen. Als patiënt heeft u altijd de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Wachttijden 1e afspraak en staaroperatie

In onderstaande tabel kunt u in de eerste kolom onze actuele gemiddelde wachttijd per locatie vinden voor de eerste afspraak. De tweede kolom vermeldt de wachttijd voor uw staaroperatie nadat staar is geconstateerd. Deze wachttijd is onder andere afhankelijk van contactlensgebruik, de medische gesteldheid van uw ogen en het type implantlens waarvoor u kiest. Op dit moment zijn al onze staaroperaties op de locatie Bergen op Zoom en op de locatie Etten-Leur. Onderstaande wachttijden worden wekelijks bijgewerkt.

 

Wachttijd in weken | week 35 |  26 aug - 1 sept

Locatie

      1e   afspraak

       Staaroperatie

Bergen op Zoom

1

11

Etten-Leur

1

12

Goes

9

           

Rucphen

 

           

Zevenbergen

 

 

Wie werken er bij Stolmed?

De volgende medewerkers zorgen ervoor dat uw ogen de beste oogheelkundige zorg krijgen.

 • Oogartsen
 • Arts-assistenten
 • Optometristen
 • Orthoptist
 • Technisch Oogheelkundig Assistenten
 • Doktersassistenten / OK-assistenten
 • Medisch secretaresses

Wilt u gezichten zien? Kijkt u dan bij ons team.

Voor wie?

De Stolmed Oogklinieken leveren verzekerde en onverzekerde oogheelkundige zorg. Als verzekerde patiënt met oogheelkundige klachten kunt u bij de oogarts terecht na verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist. Ook voor niet verzekerde behandelingen zoals speciale implantlenzen en ooglidcorrecties kunt u bij ons terecht.

Verzekerde en onverzekerde zorg

Stolmed Oogklinieken werkt samen met alle zorgverzekeraars die actief zijn in onze regio. Vanuit de basisverzekering worden doorgaans alle behandelingen en onderzoeken vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast verzekerde zorg bieden wij ook onverzekerde zorg aan. Denk hierbij aan ooglidcorrecties, CBR-keuringen en speciale implantlenzen. Hiervan zult u dan van ons een factuur ontvangen. Per 1 januari 2008 is een eigen risico ingevoerd, houdt u hier rekening mee.

Klik hier voor een overzicht onverzekerde zorg.

Klik voor de passantentarieven op:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eerste kliniekbezoek

U heeft gelezen wie we zijn en wat we doen. Hoe gaat een bezoek aan Stolmed in zijn werk? Zo eenvoudig is het:

U maakt een afspraak
U belt de vestiging van uw keuze voor een afspraak. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Uw huisarts kan uw gegevens ook naar ons toezenden via Zorgdomein. Uw afspraak wordt dan snel ingepland en binnen 7 werkdagen kunt u bij ons terecht.

Verhinderd
Mocht u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren door aan onze kliniek.

Wat neemt u mee?

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek:
- Geldig legitimatiebewijs
- Verzekeringspasje
- Verwijzing van de huisarts
- Actuele medicijnlijst
- Bril of contactlenzen
- Bij rijbewijskeuringen: het keuringsformulier van het CBR

Wat neemt u mee bij uw vervolgbezoek:
- Afsprakenkaart
- Actuele medicijnlijst
- Bril of contactlenzen

Het bezoek

Bij al onze vestigingen is parkeren gratis. Wanneer u voor de eerste keer komt meldt u zich bij de balie van de kliniek. Een medisch secretaresse verwelkomt u, maakt uw dossier gereed en zal u begeleiden naar de wachtruimte. Er staat altijd koffie of thee voor u klaar! U wordt opgehaald door de assistent van de oogarts, optometrist of orthopist, dit ligt eraan bij wie de afspraak is gemaakt.

Een optometrist is opgeleid om zelfstandig een uitgebreid oogonderzoek uit te voeren. Dit bestaat onder andere uit het meten van de gezichtsscherpte, opmeten van de sterkte, oogdruk meten, beoordelen van het hoornvlies, ooglens en het netvlies. In overleg met de oogarts maakt hij/zij (eventuele) vervolgafspraken.

De orthoptist is gespecialiseerd in het onderzoek en behandeling van scheelzien en visusproblemen bij kinderen, maar ook volwassenen kunnen hiernaar doorverwezen worden. Kinderen met deze klachten worden vaak als eerste gezien door de orthoptist en eventueel met een latere afspraak door de oogarts zelf. Het eerste consult bij de orthoptist duurt ongeveer een uur. (dit is inclusief een half uur inwerktijd van de oogdruppels die tijdens het consult gegeven worden).

U moet er altijd rekening mee houden dat u bij het eerste onderzoek druppels kunt krijgen waardoor het gezichtsvermogen tijdelijk minder kan zijn. U kunt tevens meer last van het licht krijgen. Wij adviseren u om niet zelf met de auto te komen. Het verminderde gezichtsvermogen kan twee tot zes uur aanhouden.

Vervolgonderzoek

Als de oogarts, optometrist of orthoptist daar aanleiding toe ziet vindt er een vervolgonderzoek en/of –behandeling plaats. Deze afspraken vinden plaats op dezelfde locatie, tenzij anders wordt vermeld. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat u weer gedruppeld kan worden!

In het verkeer na bezoek

Uw oogarts of optometrist zal u adviseren om na het bezoek niet zelf auto te rijden. Oogdruppels en andere behandelingen leiden tot een verminderd gezichtsvermogen.  Komt u met het openbaar vervoer of de taxi, neem dan iemand mee die u kan begeleiden. Tevens raden wij u aan een zonnebril mee te nemen.

Geef uw reactie

Wij doen er alles aan uw bezoek/behandeling zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen, ideeën of een opmerking, belt u dan gerust of stuur een e-mail. Ga daarvoor naar ''Geef uw reactie!"

Heeft u een klacht, klik dan hier wat u het beste kunt doen.

Privacy

Uw privacy en persoonsgegevens

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom zijn een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Zie hieronder voor nadere toelichting.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die verwerking akkoord uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO.
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.  
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan mogelijk geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Uw rechten

Het recht op inzage
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken.
Het recht op correctie
Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn
Het recht op wissen van het patiëntendossier.
U kunt ons vragen om (een gedeelte van) uw persoonsgegevens te wissen


U kunt gebruik maken van uw rechten middels het opgestelde formulier op de website. Klik hier voor het Formulier Persoonsgegevens.
Stuur uw ingevulde formulier naar

Stolmed klinieken
Peter Vineloolaan 46A
4611 AN Bergen op Zoom

 

Locaties

Dit zijn de vijf Stolmed vestigingen:

 • Bergen op Zoom, Peter Vineloolaan 46 A (Plein13), tel. 0164-246923
 • Etten-Leur, Voorsteven 50, tel. 076-5040909
 • Goes, 's-Heer Hendrikskinderendijk 111, tel. 0113-212228
 • Rucphen, Wesemalestraat 13, tel. 0165-344586
 • Zevenbergen, Haveneind 25, tel. 0168-323003

Lid ZKN

Stolmed Oogklinieken is aangesloten bij de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Om u als patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen. Ook zijn we aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN.

stolmed in het nieuws

Hoe kies ik een goede zonnebril?

Het dragen van een goede zonnebril is erg belangrijk: zonder goede bescherming kan uv-straling permanente schade aan de ogen veroorzaken. Kinderogen zijn nog kwetsbaarder dan ogen van volwassenen. De pupil van een kinderoog is groter en de ooglens bevat minder beschermend pigment dan die van een volwassene. - 24 mei 2018

AVG

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze vervangt de bestaande privacy wetgeving. Stolmed Klinieken heeft hierop haar privacy verklaring aangepast en gepubliceerd op de website. - 24 mei 2018

Maculapucker wat is dat?

Een macula pucker is een gerimpeld laagje bindweefsel dat zich precies over het centrum van het netvlies (de macula of gele vlek) heeft gevormd. De gele vlek is de plek waar scherp mee wordt gezien en waar details mee waargenomen worden. Een macula pucker kan behandeld worden door een operatie. - 15 maart 2018

Uveitis: inwendige chronische oogontstekingen

Uveitis is een verzamelnaam voor alle inwendige chronische oogontstekingen. Binnen de Oogvereniging is de Patiƫntengroep Uveitis actief.De ontsteking kan zorgen voor een tijdelijke gezichtsvermindering of leiden tot blijvende gezichtsvermindering en blindheid. - 4 december 2017

correspondentieadres

Bergen op Zoom

Peter Vineloolaan 46 A
4611 AN Bergen op Zoom
Tel.: 0164-24 69 23
Fax 0164-233199  

 


Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van
8:00-17:00 uur

secretariaat@stolmedklinieken.nl

NAAR BOVEN