Stolmed Klinieken vecht NZa boete aan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2019 onderzoek gedaan naar declaraties en de administratie van Stolmed Oogklinieken B.V. (Stolmed). Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat Stolmed in strijd handelt met de declaratie- en registratieregels van de NZa. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft de NZa aan Stolmed op 18 november 2020 een aanwijzing gegeven. Volgens de NZa zou Stolmed de wijze van registreren en declareren na de gegeven aanwijzing niet hebben aangepast. Daarvoor heeft de NZa Stolmed een boete opgelegd van in totaal € 420.000.

Stolmed is het niet eens met de aan haar opgelegde boete. De NZa is wettelijk verplicht zorgaanbieders een redelijke termijn te geven om aan de aanwijzing te voldoen. De NZa heeft dit echter nagelaten. Dit klemt in het voorliggende geval temeer nu de NZa de aanwijzing oplegde gedurende de COVID pandemie. De oogpoli’s van de omringende ziekenhuizen waren gesloten en Stolmed was als enige toegankelijk voor oogzorg. De aandacht ging toen vooral uit naar het borgen van de continuïteit van de noodzakelijke oogzorg in de regio’s.

Stolmed behandelt jaarlijks meer dan 8.000 patiënten. In relatie tot deze 8.000 patiënten baseert de NZa haar besluit op een analyse van slechts 12 patiëntendossiers (0,15%) die door haar niet aselect gekozen zijn en dus niet representatief zijn. Het analyseren van slechts 12 patiëntendossiers en op basis daarvan extrapoleren is niet valide. Tot slot heeft Stolmed naar aanleiding van de aanwijzing wél haar declaratie- en registratiewijze aangepast. Ook heeft Stolmed declaraties, die per abuis niet conform de regels van de NZa waren, altijd jaarlijks hersteld mede op basis van de vergelijkbare materiele controles van zorgverzekeraars. De eventueel door de zorgverzekeraars geleden schade is altijd gecompenseerd geworden. De NZa heeft dit echter niet zorgvuldig onderzocht of betrokken bij haar afweging een boete op te leggen.